BENVINGUTS A 1r d'ESO DE CIENCIES SOCIALS

DE L'INSTITUT DE CORBERA
Benvinguts alumnes,

Aquesta és una wiki on podreu trobar tots els materials complementaris a les classes de Ciències Socials de 1r d'ESO.

Cada pàgina la trobareu situada a la barra lateral de la part dreta o bé al peu d'aquesta pàgina, en aquesta podeu veure la distribució dels temes, cada tema conté dos pàgines, és a dir, TEMA 1 LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA, TEMA 1 ACTIVITATS.

- La primera pàgina ( TEMA 1 LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA) està estructurada mitjançant un guió/índex dels continguts que donarem a classe (els alumnes el tenen copiat a l'inici del tema a la llibreta) aquests tenen breus explicacions, presentacions que es passen a classe i suport digital com ara vídeo o altres materials a fi de recolzar els coneixements apresos.

- I una altra pàgina ( TEMA 1 ACTIVITATS) que fa referència a les activitats d'aprenentatge, reforç i/o ampliació per aquells alumnes més inquiets. Aquesta pàgina dur com a títol el tema que fa referència i les activitats.

Els alumnes que vulguin reforçar i/o ampliar els seus coneixements poden fer aquestes activitats i les poden lliurar a la professora (aquelles activitats que no siguin autocorrectives i els comptarà com a nota d'activitats).

Tot seguit trobareu les pautes metodològiques i el funcionament de l'assignatura.


NOVETAT: s'haurà de lliurar la llibreta/dossier setmanalment a fi de veure i controlar els aprenentatges i el rendiment escolar dels alumnes.
Pautes metodològiques/funcionament de l'assignaturaCONTINGUTS DEL CURS:


TEMA 1: LA TERRA I LA SEVA REPRESENTACIÓ

TEMA 1 ACTIVITATS