TEMA 1: LA TERRA I LA SEVA PRESENTACIÓ:


GUIÓ:


1. EL PLANETA TERRA: FES CLIC A LA PRESENTACIÓ POWER POINT
ATENCIÓ FE D'ERRATES: en la pàgina 14 hi havia una equivocació entre latitud-paral·lel i longitud- meridià ha de dir latitud-meridià i longitud-paral·lel, ja està corregit.

1.1. Localització.

1.2. La Terra el Planeta Blau

a) Forma

b) Dimensions

c) Moviment de la Terra: rotació, translació, fusos horaris, solsticis i equinoccis.

FUSOS O ZONES HORARIS

activitat

Quan aquí és de dia, en altres llocs de la Terra és de nit; aquesta diferència horària ve marcada pels fusos horaris, que són cadascuna de les 24 zones (una per cada hora del dia) en què s'ha dividit la superfície de la Terra. Del meridià de Greenwich o 0º cap a l'est, hem de sumar hores i cap a l'oest les hem de restar.


Fusos horaris
Fusos horaris

Per exemple: quan a Espanya són les 12 del migdia,
• a la Xina són 8 hores més, és a dir, són les 20 hores o les 8 de la tarda.
• a la costa Atlàntica dels EUA són 5 hores menys, és a dir, són les 7 hores del matí.d) Situació per l’espai terrestre: coordenades geogràfiques (paral·lels ; longitud, meridians ; latitud)


FES CLIC SOBRE EL VÍDEO

2. REPRESENTACIÓ DE LA TERRA:


2.1. Mapes i projeccions: FES CLIC SOBRE LA ICONA DE LA PRESENTACIÓ POWER 

a) Projeccions: cilíndrica, cònica, plana o zenital.

b) Mapes: tipus de mapes. Mapa topogràfic.

b.1) Coordenades.
b.1.1.) ACTIVITATS .
b.2) Escales dels mapes, amb factors de conversió.


EXAMEN PARCIAL 1:


Entra:

- Definicions: geoide, paral·lel, meridià, longitud, latitud, rotació, translació.

- Activitats: fusos horaris, coordenades geogràfiques, identificació/localització dels paral·lels i meridians, identificació de les projeccions amb els mapes, preguntes de relacionar.


ACTIVITATS DE REFORÇ/AMPLIACIÓ I D'AUTOCORRECCIÓ:


(NOTA INFORMATIVA :aquestes activitats són voluntàries qui les vulgui els hi computarà a la nota, per aquest primer tema les activitats s'hauran de presentar en paper)