LES CAPES DE LA TERRA

1.LA CAPA EXTERNA DE LA TERRA
1. COMPOSICIÓ DE LA TERRA.2. TEORIA DE LA DERIVA DELS CONTINENTS I TECTÒNICA DE PLAQUES:

VÍDEO 1
VIDEO 2


VIDEO 3
VIDEO 4


VIDEO 5
VIDEO 6


VIDEO 7