0- LES ETAPES DE LA HISTÒRIA:


ulls.png Observa atentament el vídeo.ACTIVITATS SOBRE EL VÍDEO: RESPON LES SEGÜENTS PREGUNTES:

1- Quines són les etapes/períodes de la Història?
2- Què caracterítza cada etapa? És a dir, què passa a cada etapa i quins fets sobresurten?


1- EVOLUCIÓ DE L'HOME / ACTIVITATS:

ulls.png1.1. Mira el següents vídeos i després respon les següents preguntes:

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

VIDEO 4

VIDEO 5ACTIVITATS SOBRE EL VÍDEO:

  1. De que tracten els diferents vídeos?
  2. Què són els homínids?
  3. En quin lloc apareixen els primers homínids?
  4. Quina és la ciència que estudia la Terra segons els fòssils/ i els primers homínids?
  5. Completa la frase: estudiem els nostres avantpassats a través de _
  6. Com és diu l'antecedent més semblant a nosaltres? Quines característiques té?
  7. Quants tipus d'homínids menciona els diferents vídeos? i quina importància tenen?
  8. Quines característiques-habilitats/diferències tenen?
  9. Quines són les causes de que van provocar la transició de l'Homo Erectus a l'Homo Sapiens?


2- EL PALEOLÍTIC:

external image ulls.png OPCIONAL Observa atentament el següents vídeos
ACTIVITATS DE SETMANA SANTA:


external image ulls.png1- Observa els següents vídeos i completa la fitxa que es va donar el darrer dia de classe. Per fer l'activitat d'art, necessitaràs llibre i diccionari per buscar aquelles paraules que no coneixes.

ERASE UNA VEZ EL HOMBRE DEL PALEOLÍTICO

VÍDEO 1:


VÍDEO 2:3- EL NEOLÍTICO:

ulls.png Observa el següent vídeo i respon les següents preguntes:

PREGUNTES:

ulls.png ERASE UNA VEZ EL HOMBRE DEL NEOLÍTICO

ÇATAL HÜYÜK:3- EDAT DELS METALLS METALLS I PRIMERES CIVILITZACIONS: MESOPOTAMIA I EGIPTE: