DEURES DE NADAL GEOGRAFIA 1R DE L’ESO:

e-mail: rbaro5@xtec.cat


FUS HORARI:

Per a determinar quina hora és qualsevol lloc de la Terra, el globus terraqüi es divideix en vint-i-quatre parts. Cada una d’aquestes parts s’anomena fus horari. La Terra tarda 24 hores a fer un gir sobre si mateixa; per tant, durant 24 hores fa un recorregut de 360º. Si es reparteixen aquests graus en 24 hores, s’obté que cada 15º de longitud equivalen a una hora.

Contesta:

1. Imagina’t que has d’anar a Sidney (Austràlia) i surts de Barcelona a les 8 del matí. Si el viatge amb avió dura 20 hores, quina hora serà a Sidney quan hi arribis?­­_

2. Podries escriure el nom de dos continents diferents que tinguin la mateixa hora,simultàniament?

3. Podries escriure el nom de dos països d’un mateix continent que tinguin hores diferents, en el mateix moment?COORDENADES GEOGRAFIQUES / LOCALITZACIÓ EXACTA D’UN PUNT DE LA TERRA:

Per situar exactament un punt de la Terra s’ha de buscar el paral·lel i el meridià que passen per aquest punt, és a dir:

Latitud és la distància entre qualsevol punt de la superfície terrestre i el paral·lel 0º o equador. I pot ser Nord o Sud.

Longitud és la distància entre qualsevol punt de la superfície terrestre i el meridià 0º o de Greenwich. I pot ser Oest o Est.

Per més informació mireu la pagina 16 del llibre.

4. Busca les coordenades de les següents capitals i situa-les en el mapa d’acord amb el número.1. HELSINKI
2. VARSÒVIA
3. BAGDAD
4. LONDRES
5.TBILISI
6. BERNA
7. SOFIA
8. ROMA
9. ALGER
10. PALERM
11. ZAGREB
12. CRACÒVIA
13.SKOPJE
14. TIRANA
15.ATENES
16. NICÒSIA
17. DAMASC
18. EREVAN
19. ANKARA
20. CHISINAU
21. BERLÍN
22. PARÍS
23. MADRID
24.BRUSEL·LES
25.DUBLIN
26.OSLO
27.ESTOCOLM
28.COPENHAGUEN
29. RIGA
30. TALLIN

NÚMERO
LATITUD
LONGITUD
número
Latitud
longitud
1


16


2


17


3


18


4


19


5


20


6


21


7


22


8


23


9


24


10


25


11


26


12


27


13


28


14


29


15


30
5. Calcula la distància gràfica que hi ha en els diferents indrets: (Fer-ho mitjançant els factors de conversió)

a. Helsinki a Varsòvia b. Varsòvia a Bagdad c.Bagdad a Londres d. Londres a Tbilisi

e. Tbilisi a Berna f. Berna a Sofia g. Sofia a Roma h. Roma a Alger

i. Alger a Palerm j. Palerm a Zagreb k. Zagreb a Cracòvia l. Cracòvia a Skopje

m. Skopje a Tirana n. Tirana a Atenes o. Atenes a Nicosia p. Nicosia a Damasc

q. Damasc a Erevan r. Everan a Ankara s. Ankara a Chisinau t. Chisinau a Berlín

u. Berlín a París v. París a Madrid w. Madrid a Brusel·les y. Brusel·les a Dublin

a.1. Dublín a Oslo b.1. Oslo a Estocolm c.1. Estocolm a Copenhaguen

d.1. Copenhaguen a Riga e.1. Riga a Tallin f.1. Tallin a Helsinki

TEMA 3: EL RELLEU DE LA TERRA

1. Busca informació en alguna enciclopèdia i completa una fitxa com la següent sobre ALFRED LOTHAR WEGENER

- Lloc i data de naixement:

- Lloc i data de defunció:

_

- Estudis que va cursar:

-Teories que li devem i en que consisteixen:

2. Vés a la pàgina web: http :incocs1.wikispaces.com Tema 3: El Relleu de la Terra, 1. la Capa externa de la Terra, mira els següents vídeos DE LA WIKI AGENTS EXTERNS:
2.1. Explica breument en què consisteix la TEORIA TECTÒNICA DE PLAQUES I LA TEORIA DE LA DERIVA DELS CONTINENTS :
2.2.Quines diferències hi ha entre les dues teories? ­­­­­­­­­
2.3. Com es diu el supercontinent que es va crear abans de Pangea? _
2.4.Com es va transformar Rodinia en Pangea i per què?
2.5.Quina diferència hi ha entre Pangea i Rodinia?
3. Observa aquest mapa de les plaques tectòniques, situa-hi els dos països en què es van produir els terratrèmols esmentats en l'activitat 4 i pintal’s de dos colors diferents.


Mapa de plaques tectòniques, falles i dorsals.

external image placas008.jpgexternal image distribucio_volcans_terratremols.gif


COMENTARI DE MAPA:

Redacta les següents preguntes:

- Quin tipus i subtipus de mapa pertany?

-Quin títol duu aquest mapa?

- Quin país/lloc/espai representa i a on es localitza? (si hi ha coordenades situa-les, hemisferis, etc...)

- Què hi ha representat? Per fer-ho mira la llegenda i fes una interpretació. Recordant: 1. Quantes plaques tectòniques té la Terra? 2. Com és diuen? 3. On se situen? En quins continents i/o Hemisferis? I Per què? 4. Quines zones són les més inestables? i perquè? i quines són les més estables? 5. Conclusions, fes un petit resum del més important.Per fer-ho, pots buscar informació al llibre pàg. 30-1 o bé a la http:incocs1.wikispaces.com – Tema 3: Agents interns- clica sobre el vídeo.


4. Llegeix atentament el següent text:El Salvador va patir els efectes devastadors d’un terratrèmol el 13 de gener del 2001. el sisme, que va assolir una intensitat de 7,6º en l’escala de Richter i es va notar durant 20 o 30 segons, va provocar l’esllavissament d’una muntanya a les localitats de Santa Ana i San Salvador, que va destruir i sepultar un barri de 15000 habitants.
El 26 de Gener del 2001, un sisme va sacsejar Gujarat, un estat de l’Índia situat a la frontera de Pakistan. El terratrèmol va ocasionar molts morts i milers de ferits. Segons el sismògraf de Nova Delhi, el sisme va tenir una intensitat de 6,9º en l’escala Richter, i el seu epicentre es va localitzar a la població de Bhuj. //

4.1.Consulta un atles i situa en el mapa de dalt (plaques tectòniques) l’estat indi de Gujarat i les localitats de Santa Ana i San Salvador.

4.2. Contesta:

4.2.1. En quina zona de contacte entre plaques tectòniques està situat l’estat de Gujarat? _

4.2.2. en quina zona de contacte entre plaques tectòniques està situat El Salvador?

5. Col.loca en aquest mapa mundi els continents i els oceans que hi ha a la Terra. Llegeix la pàgina 35-6

CONTINENTS I OCEANS:

external image clip_image011.gif

Respon:

 1. Quin tipus i subtipus de mapa pertany?

 2. Quin títol porta aquest mapa?

 3. Quants continents n’hi ha? I quantes plaques continentals? Quin continent és el més gran? I el més petit?

 4. Pinta cada continent amb un color diferent i fes una llegenda al mapa.

6. SAQUET POLIS, CALCAR LÀMINA 4 EL RELLEU I LES COSTES DEL MÓN s’ha de calcar la làmina amb paper vegetal i fer PÀG. 4 l’ACTIVITAT 1:

Procediments per calcar el mapa amb paper vegetal: NECESSITES DOS PAPERS VEGETALS. UN PER RELLEU FÍSIC I L’ALTRE PER RELLEU HIDROGRÀFIC (RIUS)

RELLEU FÍSIC:

- les unitats de relleu aniran amb bolígraf negre i amb lletres majúscules. “SERRALADA DELS ANDES

- Les Penínsules, arxipèlags, caps, estrets amb bolígraf negre i amb lletra lligada “Golf de Lleó”

external image clip_image012.gif- Cims aniran amb un triangle i el nom de color vermell. Per exemple: Kilimanjaro

- Les planes, depressions, valls anirà de color verd.

RELLEU HIDROGRÀFIC:

PÀG. 7 ACTIVITAT 2 AMB UN FULL DE PAPER VEGETAL A PART HAURÀS DE CALCAR EL CONTORN DELS CONTINENTS I ELS RIUS- Els Golfs, rius, llacs, mars aniran de color blau i amb majúscules.

Recordeu que: heu de pintar amb colors i per la part de darrera del full vegetal.

Hem de fer una petita llegenda dient que representa cada color.

6.1. Un cop fet això, farem un petit comentari seguint les següent pautes:

- Quin tipus i subtipus de mapa pertany?

- Quin títol duu aquest mapa?

- Quin país/lloc/espai representa i a on es localitza? (si hi ha coordenades digues quines són, hemisferis, etc...) Què separa?

- Què hi ha representat? Per fer-ho mira la llegenda i fes una interpretació. Recordant:

a. Quants continents n’hi ha?

b. Com és diuen? I A on se situen (hemisferi nord, sud)

c. Que hi ha representada la llegenda (altimetria) i a què corresponen?

d. Quines unitats de relleu sobresurten en cada continent? En quines alçades es trobem i a quin color pertanyen segons la llegenda?

e. Quines illes hi ha al món? I quins arxipèlags en formen part a cada illa? I quina illa forma un continent?

f. Redacta totes les respostes com si fos una petita redacció. Conclusions, fes un petit resum del més important.

6.2. Respon les següents preguntes, per fer-ho ajuda’t del llibre pàgines 38 – 9 i 54-5 i o bé, un atles.

1. Quin és el riu més cabalós de tot el Món? I en quin continent està?

2. Quin és el riu més llarg de tot el Món? I en quin continent està?

3. Quina és la muntanya més alta del Món i en quin continent està?

Relleu d’Àfrica:

a. On es troba el desert de Kalahari? Quines muntanyes l’envolten?

b. Quines formes de relleu trobem al voltant de l’altiplà del llac Victòria?

c. Quines illes estan a prop del continent Àfrica?

Relleu d’Amèrica:

1. Com són les formes de relleu de la zona meridional del continent americà? I de la zona oriental?

2. Què hi ha entre les àrees muntanyoses de l’est a l’oest?

3. Quines formes de relleu destaquen al vessant Atlàntic? I la del Litoral de l’oceà Pacífic?

4. Quines formes de relleu trobem al voltant del Golf de Mèxic i del Mar del Carib?

5. A quin continent pertanyen les illes de la Polinèsia que hi ha l’oceà Pacífic davant de les costes de l’oest americà?

6. Quins són els rius i els llacs principals del continent americà? A quines zones del relleu del continent se situen?

Relleu d’Àsia:

a. Quin tipus de serralades trobem a l’Àsia Central? Quines són? Què trobem a la Serralada de l’Himalàia?

b. Quines formes de relleu limiten les terres altes de l’Àsia Central i les terres baixes del nord?

c. On es troben els llacs i mars interiors que hi ha a l’Àsia? Quin són?

d. Quines són les principals penínsules asiàtiques?

e. Quines són les principals illes del continent asiàtic? On es troben?

Relleu d’Oceània:

1. Completa el següent esquema per fer-ho consulta el llibre pàg. 38 – 9 , o bé, un atles:

- Polinèsia està formada per les illes _,_, i , situades entre el Tròpic de _ i el de _. En alguns caos, el seu litoral es envoltat per i forma . Les Illes de la Polinèsia estan a prop de les costes del continent .

- Micronèsia formada pels arxipèlags de les illes ,, i _. La majoria són d’origen _.


- Austràlasia formada per l’illa-continent d’_, l’illa de , i les dues de _ que estan separades pel Mar de . A les illes de _ destaquen el formats per muntanyes joves, majoritàriament d’origen volcànic.


- Melanèsia formada per l’illa de i l’arxipèlag de ,_ i .

Relleu de l’Antartida:

1. Per què el relleu de l’Antàrtida és poc conegut? Quin tant per cent de glaç de tot la Terra hi ha a l’Antàrtida?

2. Quins oceans l’envolten?

3. Quin relleu destacaries?

7. SAQUET POLIS CALCAR LÀMINA 5 EL RELLEU D’EUROPA PÀG. 5 ACTIVITAT 1 PÀG. 8 ACTIVITAT 1

s’ha de calcar i pinta amb colors la làmina amb paper vegetal i fer el mateix procediment que l’anterior.

7.1. Un cop fet això, farem un petit comentari seguint les següent pautes:

- Quin tipus i subtipus de mapa pertany?

- Quin títol duu aquest mapa?

- Quin país/lloc/espai representa i a on es localitza? (si hi ha coordenades digues quines són, hemisferis, etc...) Què separa?

- Què hi ha representat? Per fer-ho mira la llegenda i fes una interpretació. Recordant:

 1. Que hi ha representat?

 2. Que hi ha a la llegenda (altimetria)?

 3. Quines unitats de relleu sobresurten? En quines alçades es trobem i a quin color pertanyen segons la llegenda?

 4. Quines Penínsules hi ha a Europa? I quins arxipèlags? A on es troben (nord, sud, est, oest?

 5. Redacta totes les respostes com si fos una petita redacció. Conclusions, fes un petit resum del més important

7.2. Completa la següent informació per fer-ho ajuda’t del llibre pàg. 40-1

El relleu europeu destaquen tres grans conjunts: LA GRAN PLANA EUROPEA s’estén des de _ fins a . Es tracta d’una zona amb i per on passen .


ELS ALTIPLANS I ELS MASSISSOS MUNTANYOSOS ANTICS com , o les muntanyes de _. En general són muntanyes , i .


LES CADENES DE MUNTANYES JOVES situades principalment al com per exemple _, o . El seu relleu és . Com que les comunicacions són força difícils, tradicionalment s’han utilitzat com a lloc de pas ___.

7.3. Saquet Polís CALCAR LA LÀMINA 6 EL RELLEU DE LA PENÍNSULA IBÈRICA i fes l’activitat 1 del llibret pàg. 6

7.4. Un cop fet això, farem un petit comentari seguint les següent pautes:

- Quin tipus i subtipus de mapa pertany?

- Quin títol duu aquest mapa?

- Quin país/lloc/espai representa i a on es localitza? (si hi ha coordenades digues quines són, hemisferis, etc...) Què separa?

- Què hi ha representat? Per fer-ho mira la llegenda i fes una interpretació. Recordant:

 • Que hi ha representat?

 • Que hi ha a la llegenda (altimetria)?

 • Quines unitats de relleu sobresurten? En quines alçades es trobem i a quin color pertanyen segons la llegenda?

 • I quins arxipèlags i podem trobar.

7.5. Respon les següents qüestions:

a) On està situada la Península Ibèrica? Quins mars/oceans l’envolten?

b) Quin és el cim més alt de la Meseta? A quina serralada es troba?

c) On se situa el sistema Ibèric? Quines unitats de relleu separa aquesta serralada?

d) On es troba el Massís Galaic i els Monts de Lleó?

e) Quines són les unitats de relleu més allunyades de la Meseta? I les més properes?

f) Quins rius circulen pel relleu de la Meseta?

g) Quin riu és el més llarg de la Península? I quin té més cabal?

h) A on neixen els següents rius: Tajo, Duero, Ebre i Guadiana. I quins afluents tenen?