1. EL RELLEU DE LA TERRA :


RESPON LES SEGÜENTS PREGUNTES:.

1. Com és el relleu segons la seva morfologia?

2. Dels tipus de relleu quines formes de relleu sorgeixen?

3. Defineix: plana, muntanyes, carenes (cerro), depressions, altiplans, turons, taluds continentals, dorsal oceànica, plataforma continental, illes, istmes, fossa, rift, meseta

3. Com és diu la ciència que estudia les formes de relleu?

4. Quins tipus d'erosió veiem al vídeo?

5, Com s'anomena l'escorça?


2. ELS CONTINENTS:


Escolta aquesta cançó i reportatge amb ANGLÈS
Ara, respon:

  1. Quants continents n'hi ha segons la cançó?

  2. Quin continent el divideixen en dos?

  3. Com caracteritzen cada continent, segons la cançò?

  4. Quines dimensions tenen els continents?

  5. A on se situen? (És a dir, quins oceans envolten?)

  6. Com són la gent que hi viu allí?

  7. Quins països sobresurten en cada continent? I per què?

  8. Quants idiomes parlen a Europa? Quin país és el més gran?

  9. Quin clima hi ha a l'Antàrtica? Fa molt de fred? Com són les seves precipitacions?